Naturkatastrofer av olika slag

Naturen är lite som ett vilddjur då det är helt omöjligt att förstå sig på eller tämja den. Människor tar för mycket frihet till att förstöra jorden och till slut säger jorden ifrån, precis som en människa eller djur säger ifrån när den blir behandlad fel. Naturkatastrofer är något som vissa delar i världen drabbas mer av, medan andra inte upplever det alls. Det finns olika typer av naturkatastrofer som: jordbävning, vulkanutbrott, torka under lång tid, orkan samt översvämning och tsunamis. Där det finns snö, så som Alperna, kan det förekomma laviner vilket är ett skred av snö som rasar ner och slukar allt i sin väg. Även på platser där det inte brukar förekomma naturkatastrofer kan det ske Jord-, ler- och slamskred.

Detta innebär att jorden börjar röra på sig då marken inte längre är i jämvikt. Skred brukar uppstå på slänter eller strandbankar och då oftast när det har regnat mycket eller jorden har belastats extra hårt. Vintertid kan det ske snöstormar som kan orsaka problem för allmänheten då fastigheter och bilar kan bli insnöade. Andra typer av vindar är cykloner och tromber som är väldigt kraftiga stormar vilket kan dra med sig hus och annat. Vid skogar kan det också uppkomma skogsbränder, till exempel när det blixtrar, vilket sprider sig fort speciellt om det varit torka innan.