Samisk historia

Folk som levt av naturen har det funnits sedan urminnes tider. De har liksom samerna ändrat sitt sätt att leva på efter klimat och naturens växtlighet. Hur just samerna uppkom i norra Sverige är svårt att fastställa, före 1500-talet finns det väldigt få källor som beskriver deras kultur. Däremot anses den traditionella församiska kulturen ha utvandrat från Ryssland för omkring tio- till femtusen år sedan. En ny genetisk studie visar på att samer har en delad utveckling med berberna i Nordafrika. Även finska, ryska och asiatiska påbrå har hittats.

De allra första orden som beskriver ett folk som liknar dagens samer är skrivna av en romersk historieförfattare vid namn Tacitus och i boken Germania skriver han om folket fenni. ”De äter örter, klär sig i djurskinn och sover på marken. Det enda de litar på är pilarna med benspetsar. Män och kvinnor följer varandra och livnär sig på samma jakt.” Fenni var benämningen på samer tills modern tid. Denna text var skriven cirka 98 år e.kr, däremot har det hittats spår av renskötseln omkring år 0. Renskötseln är något som ligger samekulturen nära hjärtat, är man inte anpassad för det eller inte anser att sitt öde ligger i renskötsel blir man hänvisad till det svenska samhället.

Om samerna var det första folket i Sverige har visat sig svårt att avgöra, däremot har ingen koppling hittats med jägarfolket i sydöstra delen av Skandinavien. Det enda som går att visa är att samer har starka kopplingar med många utav de tidiga jägar-samlar folken i norr sedan långt tillbaka.
Genetisk forskning har tagit fram bevis för att samer är kopplade till berberna i Nordafrika, samt har påbrå från Finland, Ryssland och Asien. Detta har fastställts genom att jämföra DNA. Även om denna studie skulle kunna tas som bevis för vart samerna kommer ifrån så nekar man det. Studien visar endast att samerna har arv från dessa delar av världen – inte att dem uppkommit i några av dessa delar.
Studien har fått kritik och det uppmuntras att inte ta studien som konkret fakta. Även om den visar att detta stämmer för en vis samisk grupp.

Något som följt samerna oavsett uppkomst och genetiskt arv är att dem alltid levt i och av naturen. Renskötsel, mat och sovplats. De har samlat maten och byggt sina boplatser med hjälp av till exempel djurskinn och natursten. Natursten använder man även i övriga världen i form av sten till garageuppfarter eller trädgårdsutsmyckning.