Dalki

Ordet Dalki betyder på nordsamiska väder eller klimat. I norra Sverige skiljer sig just klimat och väder väldigt mycket från övriga delar av landet. Men då klimatet runt om i världen har förändrats på grund av all påverkan på växthuseffekten så har även miljön uppe i samernas land förändrats. De otroligt kyliga vintrarna har bytts ut mot vintrar med snö som knappt täcker marken och högre temperaturer än vanligt.

Många samer lever på att jobba som renskötare och ett ändrat klimat har stor påverkan på detta. En betesmark som ser ungefär likadan ut året runt gynnar varken djuren eller människorna som lever där. Dock har man sedan länge varit duktiga på att ta vara på sina resurser på bästa sätt och samerna har till exempel börjat livnära sig på flera andra sätt än renhållning, såsom vindkraft och annat, för att kunna klara sig undan de förändringar som kommer att ske i deras miljö. Samer har inte enbart ägnat sig åt renskötsel utan det finns också något kallat sjösamer som livnärt sig på fiske. Renskötseln är däremot vad som utmärker samefolket. Den samiska matkulturen består utav renkött, fisk, hjortron, lingon, blåbär, örter, fjällsyra, fjällripa och samiskt mjukbröd.

Klimatets förändringar kan komma att påverka hur åtkomligt denna mat är. Bär kan växa senare eller tidigare än förväntat och likaså örter. Det samiska folket kan inte leva på samma sätt längre och måste anpassa sig. Vilket de redan tidigare i sin historia en gång gjort. De är ett folk som lever av och med naturen – därför ändrar dem sig också med naturen. Ända sedan år 0 har samer funnits i världen och under tiden som gått har dem anpassat sig efter naturen på olika sätt.

Dalki är i Korea mera känd som en av företaget Ssamzies mest kända seriefigurer. Företaget har även gjort sig kända för figurer som Hello Kitty, Miffy och Strawberry Shortcake som även blivit stora i övriga delar av världen.